RPA – Robotic Process Automation – Robotik Süreç Otomasyonu

Dijital İşgücünüzü büyüdükçe, verimsizlikler azalmaya başlayacak ve doğruluk artacaktır.

Neden RPA?

İyileştirme, her işletmenin aradığı anahtar kelimedir. RPA, temel olarak, insan eylemlerini taklit edebilen ve tıpkı bir insanın yaptığı gibi verileri ve uygulamaları yüksek hassasiyetle işlemek için kullanıcı ara yüzünü ile insanlar tarafından gerçekleştirilen tekrarlanan kurallara dayalı görevleri otomatikleştirebilen bilgisayar yazılımıdır.

Hızlıdır

Hata Yapmaz

Unutmaz

Uyumaz

Her çeşit uygulama ile tam entegre çalışır

Değişen süreçlere kolay entegre olur

Yapısal biçimde verileri okur ve harekete geçirir

RPA ile yapabileceklerinizin sınırı “Hayal Gücünüz”

E- postalarınızdaki dosyaları açar, düzenler arşivler

Web de bilgi arar / sosyal medya ve analitik performansını raporlar

Dosyalar arasında bilgi taşır, bilgi girer, kopyalar yapıştırır

Formları doldurur, hesaplama yapar, uygunsuzlukları bulur, uyarır

Kurumsal hesaplara girer, yapısal belgeleri düzenler

Sistemleri, uygulamaları ve dosyaları birbirine bağlar

Tanımlı riskleri takip eder, uyarır

Koşullu kararları verir, zamanında işi hazırlar

RPA Kullanan Müşterilerimiz

İnsan Kaynakları
 • Maaş bordrosu
 • Ek ödemeler
 • İşe Alım ve kontrol
 • Görev uygunluk/atama
 • İzin kontrol ve kullanım
 • Performans ve ceza takip
 • Eğitim yönetimi
Satın Alma
 • Envanter yönetimi
 • İhale yönetimi
 • Ürün ve hizmet araştırma
 • Teklif toplama ve analiz
 • Stok seviye takibi ve sipariş oluşturma
Bilgi İşlem
 • Sunucu ve uygulama İzleme
 • Rutin bakım & izleme
 • Toplu evrak işleme
 • E-posta işleme ve dağıtım
 • Şifre sıfırlama/ kilit açma
 • Yedekleme ve geri yükleme
 • Sistemler arası veri aktarma
Muhasebe, Finans ve Bütçe
 • Talep bütçe Kontrolü
 • Ödeme İşlemleri, raporlama
 • Faturalandırma
 • Teklif yönetimi
 • Nakit uygulamaları
 • Banka mutabakatı, sabit varlıklar
Denetim ve Kontrol
 • Şikâyet ve çözüm
 • Tespit raporları konsolidesi
 • Performans raporları
 • Farklı birim ve yerleşkelerden gelen raporların konsolide edilmesi ve sapmaların hesaplanması
Satış ve Pazarlama
 • Trend Map analizleri ve bilgilendirme
 • Müşteri siparişlerinin konsolidesi ve onaylama
 • Sözleşeme takibi ve uygulamaları
 • Satış raporları konsolidesi
Müşteri İlişkileri
 • Şikâyet yönetimi
 • Düzenli bilgilendirme
 • Çağrı merkezi uygulamaları
 • Chat Bot
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) uygulamaları
Üretim
 • Üretim Planlama
 • FMEA analiz raporları
 • ERP veri girişi
 • MRP çalıştırma
 • Performans raporlama
Hukuk
 • İcra Takip
 • Emsal kararları tarama
 • Dava dosyaları evrak kontrol
 • Karar izleme ve takip
 • Kural tabanlı bürokratik işler