SEKTÖRLER

Her kurum etkin ve verimli olmak ister

RPA kurumları hatasız, hızlı ve çevik yapar

Bankalar

> BT Servis Yönetimi
> Kredi İşlemi
> Risk yönetimi
> Satış işlemi
> Yatırım Yönetimi
> Operasyonel İşlemler
> Bireysel bankacılık
> Kurumsal Bankacılık

Kamu Sektörü

> BT Servis Yönetimi
> Finans Kontrolü
> İnsan Kaynakları
> Satın Alma İşlemleri
> İhaleler
> KVKK
> Denetim ve Kontrol
> Kanun ve yönetmelik değişiklikleri

Lojistik ve Taşımacılık

> Dağıtım lojistiği
> Depolama
> İthalat / İhracat ve Gümrük
> Malzemelerin iç süreç akışı
> Satın Alma İşlemleri

Enerji

> Kaynak Tahsisleri
> Servis İşlemleri
> Dağıtım İşlemleri
> Talep Tahminleri
> Dalgalanma İzleme
> Bakım ve Güvenlik

İmalat

> Depolama ve Dağıtım Süreci
> Fire Yönetimi
> Maliyet İzleme
> Kalite kontrol
> Planlama
> Raporlama
> Satınalma Süreci
> Stok ve Sipariş Takip

Telekomünikasyon

> BT Servis Yönetimi
> Fatura Yönetimi
> Hizmet Alımı
> Müşteri kazanımları
> Pazarlama İşlemleri
> Satış Yönetimi
> Şikayet Yönetimi
> Talep Tahminleri

Perakende

> Depo yönetimi ve sipariş
> Finans Kontrolü
> Mal Yönetimi
> Malzeme ve Stok İşlemleri
> Nakit İşlemleri ve Karlılık Analizi
> Satınalma Süreci
> Sipariş İşlemleri
> Şube Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

> Hasta İşlemleri
> Hekim planlama
> kamu işlemleri ve bildirimleri
> Kaynak Planlaması
> Muhasebe İşlemleri
> Personel Süreçleri
> Tedavi Analizleri
> Konsülide Raporlar

Yüksek Teknoloji ve Bilişim

> BT Servis Yönetimi
> Garanti yönetimi
> Hizmet Süreçleri
> Kalite güvencesi
> Sipariş İşlemleri
> Doküman İzleme